Monipuolista palvelua vuodon paikantamisesta vesijohtolinjan tyhjennykseen

Vesijohtolinjan tyhjennys

Vesijohtolinjojen tyhjennykset paineilmalla tai ilmapossuttamalla esim. kuvausta varten.

Vesijohtojen ja paineviemäreiden käyttöönotto

  • Puhdistus ja desinfiointi
  • Painekokeet tallentavilla menetelmillä (paine ja virtaamamäärä asiakkaalle suoraan Excel-tiedostona ja graafisena käyränä). Painekokeita tehdään niin vedellä kuin ilmallakin standardien tai asiakkaan mukaan.
  • Vuotojen haku ja korjaus

Putkivuodon paikantaminen

Paikannamme vuodot muovi- ja ASB-putkissa. Vuoto haetaan ajamalla paikannuslähettimellä varustettu erikoispossu vedellä, tai mikäli vuoto on pieni, niin ohjatulla paineilmalla vuotokohtaan.

Putkilinjojen paikannus muovi- tai ASB-putkille

  • Verkoston puhdistussuunnitelmien laatimista
  • Ylläpitohuuhtelu-urakointia.
  • Puhdistusyhteyden ja -postien rakentamista
  • Maksutonta neuvontaa vesilaitoksille ja kunnille

Desinfiointipalvelut

  • Klooraukset, peretikkahappo-/vetyperoksidijohdannaiset, Legionella-bakteerin poistot
  • Annostelupumpulla (max. 260 ltr/h) tai patsasdesinfiointina esim. possujen välissä
  • Mittauksia kannettavalla ultraäänivirtausmittarilla