Paineilma-vesipuhdistus alle DN 300 putkille

Menetelmällä voidaan puhdistaa helposti koko verkosto, putkimateriaalista riippumatta. Kaikista tehokkaimmin paineilma-vesipuhdistus toimii alle DN 300 -kokoisille putkille.

Paine-ilmapuhdistuksen eteneminen

Tyhjään putkeen painetaan vähän vettä ja paljon ilmaa. Virtausvastukset pienenevät oleellisesti ja vesipatsaat saavat suuren nopeuden. Ilma toimii samalla puskurina veden liikkeelle. Kitkakerrointen erilaisuus rajapinnoilla aiheuttaa pulssimaisen liikkeen, joka poistaa löysät saostumat putkesta.

Puhdistustyö etenee yleensä paloposteja hyväksi käyttäen. Umpipäät ajetaan taloista vesimittareilta. Kiinteistön sisäiset johdot voidaan myös puhdistaa hanoihin asti.

Paine pidetään putkessa aina alle verkkopaineen. Putkistot eivät vahingoitu, koska ilma toimii puskurina veden liikkeille.

Menetelmä on vähemmän aggressiivinen kuin possutus, paitsi palopostien osalta, joihin rasitus kohdistuu. Puhdistusmatkat ovat lyhempiä.

Työssä on oltava hyvä ennakkosuunnitelma.

Viikossa paineilma-vesipuhdistuksella voidaan käsitellä 4 500 - 12 000 metriä taajamaverkostoa.